Формування та властивості послідовностей Голда

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • А. А. Часник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • В.А. Ганзенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: Послідовність Голда, АКФ, спектр, формування

Анотація

У статті докладно розглянуто принципи формування послідовності Голда, наведена структурна схема генератора послідовності на базі регістрів зсуву і докладний опис її роботи. Були розраховані спектральні характеристики послідовностей різної довжини. Виходячи з аналітичного подання спектра даної послідовності, було отримано вираз для розрахунку смуги частот. Для послідовностей Голда різної довжини розраховані Автокореляційні функції та рівні бічних викидів у порівнянні з М-послідовністю, також розглянута періодична автокореляційна.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
А. А. Часник, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Часник А. А., магістрант радіотехнічного факультету
В.А. Ганзенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ганзенко В.А., студент радіотехнічного факультету

Посилання

Чеботарев Н.Г., Основы теории Галуа. Ч. I Изд. 2., 2004. с.224

Пітерсон У., Уелдон Э. Коди, що виправляють помилки: Пер. з англ./Под ред. Р.Л. Добрушина, С.И. Самойленко. –.М: Мир, 1976. –594 з.

Gold R. Maximal Recursive Sequences with 3-valued Recursive Cross-correlation Functions/–IEEE Trans. Inf. Th., 1968, v. IT-14, N 1, р. 154-156.

Gold R. Optimal Binary Sequences for Spread Spectrum Multiplexing.–IEEE Trans., Inf. Th., 1967, v. IT-13, N 4, p. 619-621.

Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов. – М.: Сов. радио, 1978 – 304 с.

Holly Moore. MATLAB for Engineers (2nd Edition)

Як цитувати
Мрачковський, О., Часник, А. А. і Ганзенко, В. (1) «Формування та властивості послідовностей Голда», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(45), с. 52-57. doi: 10.20535/RADAP.2011.45.52-57.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>