Кореляційні властивості послідовностей Голда

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • А. А. Часник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: послідовність Голда, АКФ, ВКФ, функція невизначеності

Анотація

В статті докладно розглянені АКФ та ВКФ послідовностей Голда, в порівнянні з М-послідовністю. Також наведена функція невизначеності та її перерізи на різних рівнях.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
А. А. Часник, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Часник А. А., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

Чеботарев Н.Г., Основы теории Галуа. Ч. I Изд. 2., 2004. с.224

Питерсон У., Уэлдон Э., Коды, исправляющие ошибки, пер. с англ., 2 изд., под ред. Р.Л. Добрушина, С.И. Самойленко. –.М: Мир, 1976. –594 с

Gold R. Maximal Recursive Sequences with 3-valued Recursive Cross-correlation Functions/–IEEE Trans. Inf. Th., 1968, v. IT-14, N 1, р. 154-156.

Gold R. Optimal Binary Sequences for Spread Spectrum Multiplexing.–IEEE Trans., Inf. Th., 1967, v. IT-13, N 4, p. 619-621.

Peter H. Dana. Global positioning system overview. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html, 1999

F. Jessie MacWilliams and Neil A. Sloane. Psuedo-random sequences and arrays. Proceedings of the IEEE, 1976.

Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов. – М.: Сов. радио, 1978 – 304 с.

Як цитувати
Мрачковський, О. і Часник, А. А. (1) «Кореляційні властивості послідовностей Голда», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(47), с. 50-57. doi: 10.20535/RADAP.2011.47.50-57.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>