Дослідження динамічного діапазону електроннопроменевого термомагнитного запису

  • І.О. Андраковська Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В.М. Глушенко Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • М.В. Дереновський Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В.В. Лисак Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Досліджено динамічний діапазон електроннопроменевою термомагнитной записи на рухомому хромдіоксідном носії. Визначено основні умови, що забезпечують можливість отримання максимального ефекту модуляції доменної структури магнитооптического перетворювача.

Біографії авторів

І.О. Андраковська, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Андраковська І.О., ст. вик.


В.М. Глушенко, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Глушенко В.М.


М.В. Дереновський, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Дереновський М.В., ст. наук. співр.


В.В. Лисак, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Лисак В.В.,  асп.

Посилання

Антонов В. И, Веклич В. П., Водяницкий Л. П. и др. Справочник по технике магнитной записи. К : Техніка, 1981. 319 с.

Глушенко В, Н., Дереноеский М. В., Лысак В. В. Исследование методов электронно-лучевой термомагнитной записи // Автометрия. 1986. Вып. 2. С. 108-110

Дереновский М. В., Лысак В. В., Шмарев Е. К. Магнитооптический пространственно-временной модулятор света // Автометрия. 1985. Вып. 2. С. 81-85.

Номер
Розділ
Articles