Спрощена нестаціонарна модель ЛПД

Анотація

Розроблено нестаціонарна модель ЛПД, що дозволяє більш адекватно розраховувати перехідні процеси в твердотільних генераторах н підсилювачах НВЧ. Модель заснована на отриманні кінцевих формул для току і поля в діоді і подальшої ітераційної процедурою.

Біографія автора

А. М. Земляк, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Земляк А. М., канд. техн. наук

 

Номер
Розділ
Articles