Розрахунок частот суцільних діелектричних резонаторів ітераційним методом

  • С. М. Кущ Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • Є. М. Кравець Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • А. В. Стрикун Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Розвинений наближений метод розрахунку основних коливань відкритих діелектричних резонаторів. Запропонована апроксимація дисперсійного рівняння, що входить в систему нелінійних рівнянь, дозволила отримати виграш в обсязі займаної на микрокалькуляторе пам'яті н часу розрахунку. Проведене порівняння отриманих результатів з даними інших авторів показало досить високу точність застосованого методу.

Біографії авторів

С. М. Кущ, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Кущ С. М., канд. техн. наук

Є. М. Кравець, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Кравець Є. М., мол. наук. співр.

 

А. В. Стрикун, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Стрикун А. В., студ.

Посилання

Егоров В. Н., Мальцева И. Н., Токарева Е. Ю. Итерационный расчет характеристик диэлектрического резонатора // Радиотехника. 1983. № 3. С. 78-80.

Кущ С. Н. Собственные частоты диэлектрических резонаторов // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. 1975. № 9. С. 79-86.

Кущ С. Н., Кравец Е. Н. Аксиально-еимк. Лричные Н-колебания диэлектрического резонатора с проводящим стержнем // Электроника СВЧ. Сер. 1. 1985. Вып. 10 (382). С. 67-68.

Кравец Е. Н., Кущ С. И. Поля круглых открытых диэлектрических резонаторов с проводящими стержнями // Вести. Киев, политехи, ин-та. Радиотехника. 1979. Вып. 16. С. 20-22.

Номер
Розділ
Articles