Резонансні характеристики металодіелектричної кулі у вільному просторі

Ключові слова: металодіелектричний шар, резонансні характеристики, коефіцієнти зв'язку, резонатор, власні коливання

Анотація

Проводиться розрахунок коефіцієнтів зв'язку з вільним простором: діелектричної кулі, що містить металеву неоднорідність сферичної форми, з урахуванням втрат в металі. Досліджено залежність зв'язку від параметрів резонатора. Наведено результати експериментальних досліджень частот власних коливань металодіелектричної кулі за умови виродження його основних магнітних і електричних видів коливань.

Біографія автора

О. О. Трубін, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Трубін О. О.

Посилання

Никольский В. В. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1973. 607 с.

Трубин А. А. О влиянии металлической неоднородности на резонансные колебания диэлектрического шара // Вестн. Киев. политехн. ин-та. Радиотехника. 1984. Вып. 21. С. 81-82.

Номер
Розділ
Articles