Умова відсутності граничних циклів постійного рівня у високодобротних ланок другого порядку

  • В. С. Азаров Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: гребінка фільтрів, рознос резонансних частот, високодобротних резонатор

Анотація

Розглянуто умови відсутності граничних циклів постійного рівня у високодобротних ланках другого порядку, синтезованих методами: білінійної перетворення і інваріантної перехідною характеристики, у разі усічення результатів арифметичних операцій. Отримано аналітичні вирази. Зроблено висновок про неможливість створення гребінки стійких фільтрів з великим розносом резонансних частот на основі високодобротних ланок другого порядку.

Біографія автора

В. С. Азаров, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Азаров В. С., асп.

Посилання

Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. М. : Мир, 1978. 848 с.

Цифровые фильтры в электросвязи и радиотехнике // Под ред. Л. М. Гольденберга. М. : Радио и связь, 1982. 224 с.

Номер
Розділ
Articles