Спотворення спектра вузькосмугового сигналу у разі ступінчастої апроксимації

  • Ю. Ф. Зіньковський Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • О. В. Коваль Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В. В. Перевертун Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: вузькосмуговий сигнал, спотворення спектра, ступінчаста апроксимація, континуальний сигнал

Анотація

Розглянуто спотворення, що виникають у спектрі вузькосмугового сигналу у разі переходу від континуальної форми до подання у вигляді ступінчастої кривої. Отримано формули, що дозволяють оцінити залежність величини цих спотворень від співвідношення між частотою дискретизації і верхньої частотою спектра вихідного континуальної сигналу.

Біографії авторів

Ю. Ф. Зіньковський, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Зіньковський Ю. Ф., д-р техн. наук

О. В. Коваль, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Коваль О. В., канд. техн. наук

В. В. Перевертун, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Перевертун В. В., пров. інж.

Посилання

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М. : Наука, 1984. 832 с.

Трахтман А. М., Трахтман В. А. Основы теории дискретных сигналов на конечных интервалах. М .: Сов. радио, 1975. 208 с.

Цапенко М. П. Измерительные информационные системы. М. : Энергия, 1974. 320 с.

Номер
Розділ
Articles