Вплив гармонік сигналів фазових детекторів на точність вимірювання різниці фаз

  • S. F. Kravchenko Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • N. I. Maglevannaya Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • O. B. Sharpan Київський політехнічний інститут, м. Київ http://orcid.org/0000-0002-9591-8097
Ключові слова: фазовий детектор, точність вимірювання різниці фаз, аналогові перемножителя сигналів

Анотація

Представлені результати аналізу похибок вимірювання різниці фаз, зумовлених впливом гармонік вхідних і вихідних сигналів фазових детекторів, виконаних на основі аналогових перемножувача сигналів. Встановлено, що у разі перемножування меандрів або меандру і гармонійного сигналу похибки вимірювання співрозмірні з похибками вимірювання у разі перемножування гармонійних сигналів.

Біографії авторів

S. F. Kravchenko, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Кравченко С. Ф., студ.
N. I. Maglevannaya, Київський політехнічний інститут, м. Київ

 Магльована Н. І., мол. наук, співр.

O. B. Sharpan, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Шарпан О. Б., канд. техн. наук

Посилання

Пестряков В. Б. Фазовые радиотехнические системы. М. : Сов. радио, 1968. 468 с.

Номер
Розділ
Articles