Кореляційний зв'язок математичного очікування і міри точності нормального апостеріорного розподілу

  • K. G. Nikitin Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • P. S. Sochenko Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • A. G. Belyi Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: кореляційний зв'язок, математичне очікування, міра точності, нормальне апостеріорне розподіл, статистичні випробування

Анотація

Запропоновано методику оцінки кореляційної зв'язку математичного очікування і дисперсії апостеріорного нормального розподілу за даними статистичних випробувань.

Біографії авторів

K. G. Nikitin, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Нікітін К. Г., кандидат техн. наук
P. S. Sochenko, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Соченко П. С., кандидат техн. наук

A. G. Belyi, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Білий О. Г., студент

Посилання

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. М. : Наука, 1981. 718 с.

Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: Мир, 1974. 492 с.

Прудников А. П,, Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. М. : Наука, 1981. 800 с.

Номер
Розділ
Articles