Кореляційний зв'язок математичного очікування і міри точності нормального апостеріорного розподілу

  • К. Г. Нікітін Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • П. С. Соченко Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • О. Г. Білий Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: кореляційний зв'язок, математичне очікування, міра точності, нормальне апостеріорне розподіл, статистичні випробування

Анотація

Запропоновано методику оцінки кореляційної зв'язку математичного очікування і дисперсії апостеріорного нормального розподілу за даними статистичних випробувань.

Біографії авторів

К. Г. Нікітін, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Нікітін К. Г., кандидат техн. наук
П. С. Соченко, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Соченко П. С., кандидат техн. наук

О. Г. Білий, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Білий О. Г., студент

Посилання

Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. М. : Наука, 1981. 718 с.

Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: Мир, 1974. 492 с.

Прудников А. П,, Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. М. : Наука, 1981. 800 с.

Номер
Розділ
Articles