Багатовимірна передавальна функція нелінійного електротеплового елемента

  • В. С. Скринський Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В. Б. Кулько Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • М. В. Глазкова Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: багатовимірна передавальна функція, лінійний електротепловий елемент, функціональні ряди Вольтера, багатовимірне перетворення Лапласа, нелінійно-інерційна залежність

Анотація

Розглянуто метод, заснований на використанні функціональних рядів Вольтера, багатовимірного перетворення Лапласа, запровадження багатовимірної передавальної функції електротеплового перетворення сигналу, що дозволяє в явному вигляді подати нелінійно-інерційну залежність вихідного сигналу ЕТП від вхідного.

Біографії авторів

В. С. Скринський, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Скринський В. С.
В. Б. Кулько, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Кулько В. Б.
М. В. Глазкова, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Глазкова М. В.

Посилання

Бокринская А. Л., Скрынский В. С., Панкратова Н. В. Применимость уравнения теплового баланса для анализа ЭТЭ // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. 1974. № 9. С. 55-58.

Букреев И. Н., Шер Ю. А., Шишов В. Р. Электротепловые функциональные элементы // Микроэлектроника. 1974. Вып. 7. С. 80-85.

Кабанов Д . А. Функциональные устройства с распределенными параметрами. М .: Сов. радио, 1979. 614 с.

Пупков К. А., Копалин В. И., Ющенко А. С. Функциональные ряды в теории нелинейных систем. М. : Наука, 1976. 87 с.

Номер
Розділ
Articles