Реалізація на мові ПЛ/1 арифметичних дій з числами, абсолютні величини порядків яких перевищують допустимі значення

  • Я. К. Трохименко Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • М. І. Ястребов Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • Л. В. Гайова Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: прийоми програмування, команди асемблера, нормалізація чисел з плаваючою крапкою

Анотація

Запропоновано ефективні прийоми програмування на мові ПЛ/1 арифметичних дій з числами, мантиси і порядки яких представлені різними змінними. Оператори ПЛ/1 використовуються таким чином, щоб звести до мінімуму число команд Асемблера, які їх реалізують. Нормалізація чисел з плаваючою крапкою проводиться без операцій множення і логарифмування.

Біографії авторів

Я. К. Трохименко, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Трохименко Я. К., д-р техн. наук
М. І. Ястребов, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Ястребов М. І., ст. наук. співр.

Л. В. Гайова, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Гайова Л. В., студентка

Посилання

Блажкевт Б. И., Мочернюк Ю. П. Метод системных графов и его применение для анализа линейных систем. Львов, 1977. 56 с. (Препр. / АН УССР ФМИ; № 2).

Ларин А. Г., Томашевский Д. И., Шумков Ю. М., Эйдельнант В. М. Машинная оптимизация электронных узлов РЭА. М.: Сов. радио, 1978. 192 с.

Лепин-Дмитрюков Г. А. Программирование на языке ПЛ/1 (для ДОС ЕС ЭВМ ). М. : Сов. радио, 1978. 288 с.

Рад У. Программирование на языке Ассемблера и вычислительные системы IBM-360 и 370. М.: Мир, 1979. 592 с.

Трохименко Я. К. Проектирование радиотехнических схем на инженерных ЭЦВМ. К.: Техніка, 1976. 272 с.

Шаповалов Ю. И., Давидюк Р. Д. Особенности реализации метода топологического анализа схем в программе АСІЗЕС // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. 1983. № 6. С. 79-81.

Номер
Розділ
Articles