Узгодження геліконового вентиля

Ключові слова: узгодження, геліконовий вентиль, розрахунок узгоджуючої ємності

Анотація

Розглядаються питання узгодження геліконового вентиля. Отримано в явному вигляді вираз для розрахунку узгоджуючої ємності на входах вентиля.

Біографія автора

В. С. Вунтесмери, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Вунтесмери В. С., канд. техн. наук

Посилання

Вунтесмери В. С. Матрица рассеяния геликонового вентиля // Вестн. Киев. политехн. ин-та. Радиотехника. 1986. Выл. 23. С. 43—45.

Номер
Розділ
Articles