Розрахунок сповільнюючої систем з неоднорідною багатопровідною лінією

  • Є. В. Гусєва Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В. Є. Косих Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В.I. Найденко Київський політехнічний інститут, м. Київ http://orcid.org/0000-0001-5153-975X

Анотація

Дисперсійні характеристики декількох неоднорідних ліній в окружності хвилеводу розраховуються шляхом запропонованого методу ступінчастою апроксимації. Теоретичний і експериментальний результати порівнюються.

Біографії авторів

Є. В. Гусєва, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Гусєва Є. В. , інж.,

В. Є. Косих, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Косих В. Є. , ст. наук. сп.,
В.I. Найденко, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Найденко В.I. , канд. техн. наук

Посилання

Гусева Е. В., Косых В. Е., Найденко В, И. Теоретическое исследование

свойств замедляющей системы типа «семафор». — IX Межвузовская конференция

по электронике СВЧ. Киев, 1979, с. 93—95.

Дашенков В. М. Волновые со¬противления многопроводных линий с круглыми проводниками.— Радиотехника

и электроника, 1961, № 4, с. 584—592.

Силин Р. А., Сазонов В. П. Замедляющиесистемы. М., Сов. радио, 1966. 631 с.

Номер
Розділ
Articles