Розрахунок сповільнюючої систем з неоднорідною багатопровідною лінією

  • E V Guseva Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • V. E. Kosykh Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • V. I. Naidenko Київський політехнічний інститут, м. Київ http://orcid.org/0000-0001-5153-975X

Анотація

Дисперсійні характеристики декількох неоднорідних ліній в окружності хвилеводу розраховуються шляхом запропонованого методу ступінчастою апроксимації. Теоретичний і експериментальний результати порівнюються.

Біографії авторів

E V Guseva, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Гусєва Є. В. , інж.,

V. E. Kosykh, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Косих В. Є. , ст. наук. сп.,
V. I. Naidenko, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Найденко В.I. , канд. техн. наук

Посилання

Гусева Е. В., Косых В. Е., Найденко В, И. Теоретическое исследование

свойств замедляющей системы типа «семафор». — IX Межвузовская конференция

по электронике СВЧ. Киев, 1979, с. 93—95.

Дашенков В. М. Волновые со¬противления многопроводных линий с круглыми проводниками.— Радиотехника

и электроника, 1961, № 4, с. 584—592.

Силин Р. А., Сазонов В. П. Замедляющиесистемы. М., Сов. радио, 1966. 631 с.

Номер
Розділ
Articles