Суцільні круглі діелектричні резонатори з Е-коливаннями в трактах НВЧ

  • С. Н. Кущ Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Розглянуто взаємодію відкритих круглих діелектричних резонаторів з Е-коливаннями. Отримані вирази для елементів матриці розсіювання.

Біографія автора

С. Н. Кущ, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Кущ С. Н. , канд. техн. наук

Посилання

Альтман Дж. Л. Устройства СВЧ. М., Мир, 1968. 487 с.

Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны. М., Сов. радио, 1957. 483 с.

Кущ С. Н.Связь амплитуд полей в системе многоволновый волновод — диэлектрический резонатор.— Вести. Киев, политехи, ин-та. «Радиотехника», 1978, 15, с. 38—39.

Кущ С. Н. Собственные частоты диэлектрических резонаторов.— Изв. вузов.Радиоэлектроника, 1975, 18, 9, с. 79—86.

Номер
Розділ
Articles