Напівпровідникові НВЧ-атенюатори з мінімальною нерівномірністю АЧХ вносимого загасання

  • С. Б.  Могильний Київський політехнічний інститут, м. Київ http://orcid.org/0000-0002-5564-8088
  • А. Л. Заславец Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Запропонована методика проектування напівпровідникових НВЧ атенюаторів, виконаних по ланцюговій схемі.

Біографії авторів

С. Б.  Могильний, Київський політехнічний інститут, м. Київ
 Могильний С. Б., acп
А. Л. Заславец, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Заславец А. Л. , ст. інж.

Посилання

Дзехцер Г. Б., Орлов О. С. Диоды в широкополосных устройствах СВЧ. М., Сов. радио, 1970. 200 с.

Бова Н. Т. и др. Управляющие устройства СВЧ. Киев, Техніка, 1973. 164 с.

Перлин Б. Г., Савченко С. М. Согласование широкополосных аттенюаторов на р — і — я-диодах в дециметровом диапазоне длин водн.— Полупроводниковые приборы и техника электросвязи, 1975, вып. 15,

с. 147— 153.

Трохименко Я .К, Каширский И. С., Ловкий В. К. и др. Проектирование радиотехнических схем на инженерных ЭВМ. Киев, Техніка, 1976,

с.

Номер
Розділ
Articles