Про вплив позитивного зворотного зв’язку на чутливість підсилювача в області фліккер-шумів

  • R. A. Karpenko Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • S. V. Solowjov Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Виконується порівняльний аналіз двох схеми підсилювачів зі зворотним зв'язком. Результати експериментальних вимірювань наведені.

Біографії авторів

R. A. Karpenko, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Карпенко P. А. , ст. вик.,

S. V. Solowjov, Київський політехнічний інститут, м. Київ
 Соловйов С. В., студ.

Посилання

Жалуд В., Кулешов В. Шумы в полупроводниковых устройствах. М., Сов.радио, 1977, с. 81—83.

Трохименко Я .К. Радиоприемные устройства на транзисторах. Киев, Техніка, 1972. 77 с.

Номер
Розділ
Articles