Порівняння ефективності машинного та ручного трасування багатошарових друкованих плат.

  • N. F. Vollerner Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • N. P. Krjatalov Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • P. N. Sitko Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

На основі статистичного аналізу зіставлені результати ручної і машинного трасування багатошарових друкованих плат. Показано, що якщо число плат більше деякого числа (в даному випадку 60), то економічно доцільна ручне, а не машинне трасування

Біографії авторів

N. F. Vollerner, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Воллернер H. Ф. , д-р техн. наук,

N. P. Krjatalov, Київський політехнічний інститут, м. Київ

Кряталов Н. П. , ст

P. N. Sitko, Київський політехнічний інститут, м. Київ

 Ситко П. Н., ст.

Номер
Розділ
Articles