Часовий дискримінатор для системи синхронізації магнітного запису і відтворення

  • А. Б.  Грозін Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Розроблено схеми тимчасових дискримінаторів для САР двигунів лентопротяжного механізму на основі реверсивних лічильників, що дозволяють сформувати нелінійну вихідну статичну характеристику

Біографія автора

А. Б.  Грозін, Київський політехнічний інститут, м. Київ

 Грозін А. Б., канд. техн. наук

Посилання

Зайцев Г. Ф., Юрасов В. С. Повышение точности систем автоматического регулирования скорости в магнитной записи.— Повышение качества САР скорости в магнитной записи. Кишинев, Штиинца, 1974, с. 3—25.

Номер
Розділ
Articles