Лабораторний стенд на основі двох вимірювальних ліній

  • Л. Д.  Огороднійчук Київський політехнічний інститут, м. Київ

Анотація

Описано лабораторний стенд на основі двох вимірювальних ліній. Характеристики багатополюсників вимірюються в режимі стоячих хвиль в лініях.

Біографія автора

Л. Д.  Огороднійчук, Київський політехнічний інститут, м. Київ

 Огороднійчук Л. Д., канд. тех наук

Посилання

Измерения в электронике. Справочник, т. 11 / Ред.-составитель Б. А. Доброхотов. М. Л., Энергия, 1965. 240 с.

Стариков В. Д. Методы измерения на СВЧ с применением измерительных линий. М., Сов. радио, 1972, 145 с.

Номер
Розділ
Articles