Кафедра теоретичних основ радіотехніки

  • М. С. Юрченко Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: кафедра, радіотехнічний факультет, радіотехніка

Анотація

В 1930 році на електротехнічному факультеті КПІ спеціалізація з транспортного зв'язку та радіотехніки перетворена в спеціальність «Радіотехніка» і офіційно утворюється кафедра радіотехніки. В 1940/41 навчальному році ця кафедра була розділена на дві кафедри - «Теоретичні основи радіотехніки» (ТОР) та «Приймально-передавальні пристрої». Протягом 44 років з дня заснування кафедру радіотехніки, а потім кафедру ТОР очолював професор Володимир Васильович Огієвський - засновник радіотехнічної спеціальності в КПІ, який в 1941-1962 рр. також був деканом радіотехнічного факультету. В 1973-1989 рр. кафедрою керував проф. Трохименко Я. К. В 1989-1992 рр. завідувачем кафедри працював проректор КПІ проф. Ільченко М. Ю. З 1992 р. кафедру ТОР очолює доц. Юрченко М.С.

Біографія автора

М. С. Юрченко, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Юрченко М. С., доц., зав. кафедрою теоретичних основ радіотехніки
Номер
Розділ
Радіотехнічний факультет і його кадри