Про досвід підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами

  • В. І. Домніч Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: підготовка фахівців, навчальний план, скорочена форма навчання

Анотація

Підготовка фахівців за навчальними планами, інтегрованими з планами вищих закладів освіти (ВЗО) першого освітньо-кваліфікаційного рівня (технікумами), на радіотехнічному факультеті НТУУ «КПІ» почалася з 1989 року. До введення ступеневої системи освіти факультет приймав дві групи студентів за інженерними спеціальностями «Радіотехніка» та «Конструювання та технологія РЕЗ» з терміном навчання 4 роки 10 місяців замість традиційних 5 років 16 місяців. Навчальний план за скороченою формою навчання розроблявся шляхом вилучення з типового навчального плану вказаних інженерних спеціальностей тих дисциплін, які повторювались в попередніх навчальних планах за умов відповідності їх програм, кількості кредитів та залікових форм. До 1992 року до груп прискореного навчання залучалися випускники споріднених технікумів м. Києва, які вели підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Радіотехніка» та «Радіоапаратобудування»: Київського технікуму радіоелектроніки; Київського радіоприладобудівного технікуму (нині Київський промислово-економічний коледж); Київського радіомеханічного технікуму; Київського суднобудівного технікуму. З цими навчальними закладами була проведена попередня робота по аналізу навчальних планів з метою розробки інтегрованого плану навчання.

Біографія автора

В. І. Домніч, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Домніч В. І., доц., заступник декана РТФ
Номер
Розділ
Навчально - методичний розділ