Організаційно-педагогічні умови діяльності навчально-науково-виробничих комплексів

  • В. П. Анненков Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • Л. В. Тандир Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: реформування вищої освіти

Анотація

Реформування професійної та вищої освіти в Україні повинно проводитися з врахуванням необхідності вирішення цілого раду завдань, таких як: приведення освіти у відповідність до динаміки сучасного розвитку цивілізації, підвищення загальноосвітнього та професійно-кваліфікаційного рівня фахівців, виховання гармонійно розвиненої особистості з високоморальною громадянською позицією та ін. Серед них не останнє місце займає економічність освіти на відтворення кваліфікованої робочої сили, тобто зменшення порівняно з нинішніми розмірами витрат на підготовку фахівців усіх рівнів. Раніше даний процес регулювався державою, але з появою навчальних закладів різних форм власності проблема «вартості» фахівця стає дедалі гострішою. Особливо актуально це в нинішній період загального кризового стану економіки, але й в умовах нормально функціонуючого ринку жорсткі умови конкуренції вимагатимуть «здешевлення» підготовки фахівців, адже виживатимуть ті навчальні заклади, де «собівартість продукції» буде нижчою. З другого боку, економія не повинна негативно впливати на якість підготовки. Навпаки, потрібно вести пошуки нових форм, тенденцій, навчальних технологій, що дало б можливість значно покращити професійні якості, знання та уміння випускників навчальних закладів. Це необхідно їм для успішного виконання службових обов'язків, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці.

Біографії авторів

В. П. Анненков, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Анненков В. П.
Л. В. Тандир, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Тандир Л. В.
Номер
Розділ
Навчально - методичний розділ