Гіроприлади

  • В. П. Тараненко Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: гіроприлади, НВЧ прилади, міліметровий діапазон хвиль, гіро-ЛБХ, гіротрон

Анотація

Розглянуто принцип дії та історію створення електронних приладів НВЧ - гіроприладів, основаних на взаємодії електронних потоків з несповільненою електромагнітною хвилею. Гіроприлади вирішили проблему отримання великих потужностей в міліметровому діапазоні хвиль.

Біографія автора

В. П. Тараненко, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Тараненко В. П.

Посилання

Тетельбаум С. І. Про поняття фазової швидкості послідовності частинок // ДАН УРСР. - 1954. - № 1.

Тетельбаум С. І. Фазохрониые генераторы обратной волны // Радиотехника и электроника - 1957. - №. 1.

Гапонов А. В. Возбуждение линии передачи непрямолинейным элекгронным потоком. Взаимодействие непрямолинейных электронных потоков с электромагнитными волнами в линиях передач // Радиофизика. - 1959. - № 3.

Тараненко В. П., Прус В. А., Лиждвой К. Я. Новый метод исследования спирализированных электронных пучков для фазохронов // Электронная техника. Электроника СВЧ. - 1970. - № 10.

Тараненко В. П., Глушенко В. Н., Кошевая С. В., Трапезой В. А. Влияние разброса скоростей электронов в поливинтовых электронных потоках на стартовый ток и КПД гиротронов // Электронная техника. Электроника СВЧ. - 1974. - № 2.

Лучшие зарубежные СВЧ-приборы. Справочные материалы по электронной технике // Ю. Н. Чукииа, М. Е. Багарина и др. - 1986.

Номер
Розділ
Науково – технічний розділ