Дослідження характеристик розповсюдження відкритої щілинної лінії

  • В. М. Терещенко Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: відкрита щілинна лінія передачі, власні хвилі, метод Галеркіна, чисельний алгоритм

Анотація

Проведено дослідження характеристик розповсюдження відкритої щілинної лінії. Задача про власні хвилі щілинної лінії, яка сформульована в спектральній області, розв’язана методом Галеркіна. За допомогою розробленого ефективного чисельного алгоритму досліджено вплив зміни геометричних розмірів та матеріалу підкладки на основні характеристики відкритої щілинної лінії. Одержані чисельні результати порівнюються з експериментальними даними.

Біографія автора

В. М. Терещенко, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Терещенко В. М.

Посилання

1. Cohn S. В. Slot line on a dielectric substrate // IEЕЕ Trans. on MTT. – 1969. – Vol. 17. – No. 10. – P. 768-778.
2. Mariam E. A., Heinzman Ch. P., Agrios J. P., Cohn S. B. Slot line characteristics // IEЕЕ Trans. on MTT. – 1969. – Vol. 17. – No. 12. – P. 1091-1096.
3. Garg K., Gupta К. C. Expressions for wavelength and impedance of a slot line // IEEЕ Trans, on MTT. – 1976. – Vol. 24. – No. 8. – P. 532.
4. Itch T., Mittra R. Dispersion characteristics of slot lines // Electron. Lett. – 1971. – Vol. 7. – No. 13. – P. 364-365.
5. Knorr J. B., Kuchler K. Analysis of coupled slots and coplanar strips on dielectric substrate // IEЕЕ Trans. on MTT. – 1975. – Vol. 23. – No. 7. – P. 541-548.
6. Веселов Г. И., Платонов Н. И., Слесарев Е. С. Об учете особенностей электромагнитных полей в методе частичных областей // Радиотехника. – 1980. – Т. 35. – № 5. – С. 27-34.
7. Морс Ф. М., Фешбах Г. Методы теоретической физики. Т. 1. – М. : Изд-во иностр. лит., 1958. – 930 с.
8. Erdelyi A. Tables of Integral Transforms. Vol.2. – New York : McGraw-Hill, 1954.
Номер
Розділ
Науково – технічний розділ