Метод розрахунку цільових показників електомагнітного екранування

  • Ю. Ф. Зіньковський Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • В. Г. Клименко Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • С. Б. Тарабаров Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: електомагнітне екранування, чисельна дискретна модель, метод розрахунку

Анотація

Запропоновано чисельну дискретну модель електромагнітного екранування, що дозволяє суттєво підвищити точність моделювання процесу порівняно з аналітичним підходом.

Біографії авторів

Ю. Ф. Зіньковський, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Зіньковський Ю. Ф.
В. Г. Клименко, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Клименко В. Г.
С. Б. Тарабаров, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Тарабаров С. Б.

Посилання

Зиньковский Ю. Ф., Клименко В. Г. Расчет волновых сопротивлений излучателей помех при экранировании // Вестн. Киев. политехн. ин-та. Радиотехника. – 1993. – Вып. 30. – С. 58-61.

Зиньковский Ю. Ф., Клименко В. Г. Исследование эффективности и точности моделей полей при экранировании // Вестн. Киев. политехн. ин-та. Радиотехника. – 1994. – Вып. 31. – С. 63-69.

Зиньковский Ю. Ф., Клименко В. Г. Исследование процессов диффузионного взаимодействия электромагнитных полей и экранов // Радиоэлектроника. – 1994. – № 5-6. – С. 18-24. (Изв. высш. учеб. заведений)

Номер
Розділ
Науково – технічний розділ