Задача реконструкції образу в імпедансній томографії

  • I. О. Манюк Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: імпедансна томографія, реконструкція образу, пряма задача, зворотна задача, фантом

Анотація

Запропоновано методику вирішення прямої та зворотної задачі в імпедансній томографії. Розглянуто потенційну геометричну розв'язуючу спроможність методу. Наведено зразок двовимірного перетину реконструйованого фантома.

Біографія автора

I. О. Манюк, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Манюк I. О.

Посилання

Физика визуализации изображений в медицине. – М. : Мир. – 1991. – Т. 1. – 407 с. – Т.2. – 405 с.

Muray Т., Kagawa Y. Electrical impedance computed tomography based on finite element method // IEEE Trans. on BME. – Vol. 32. – 1985. – P. 177-184.

Barber D. C., Brown B. N., Freeston I. L. Imaging spatial distributions of resistivity using applied potential tomography // Electronics Letters. – 1983. – Vol. 19. – P. 933-935.

Рыбин A.И., Холоденко H. А. Восстановление образа в импедансной томографии на базе метода конечных элементов // Радиоэлектроника. – 1996. – Т. 39. – № 7 . – С. 38-48. (Изв. высш. учеб. заведений)

Номер
Розділ
Науково – технічний розділ