Методи боротьби із завадами і артефактами у фотоплетизмографії

  • О. М. Зудов Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: фотоплетизмографія, артефакти, частота пульсу

Анотація

Розглянуто можливі шляхи вирішення проблем, що виникають при реєстрації плетизмограм і вимірюванні частоти пульсу. Подано аналіз різноманітних засобів боротьби із завадами і артефактами, а також рекомендації щодо застосування цих засобів.

Біографія автора

О. М. Зудов, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Зудов О. М.

Посилання

Основные этапы развития фотооксигемометрии / Г. Н. Леонов, Ю. И. Мусийчук и др. // Медицинская техника. – 1993. – № 1. – С. 5-20.

Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Т. 1. – М. : Мир, 1984. – 598 с.

Григорьев В. Ф., Данилевич В. В., Фролов Г. И. Устройство для дистанционного фотометрического анализа параметров кровотока // Приборы и техника эксперимента. - 1997. - № 3. - С. 169.

Метод и прибор с микропроцессорной обработкой информации для неинвазивного определения гемоглобина в тканях человека / В. Будяк, В. Корсунский, А. Снегур и др. // Информационные технологии и программно-аппаратные средства в медицине, биологии и экологии. Материалы семинара. Ч. 1 – К. : Мединформ, 1998. – С. 85-94.

Номер
Розділ
Науково – технічний розділ