Дослідження характеристик феритових матеріалів для невзаємних пристроїв метрового діапазону довжин хвиль

  • О. Є. Тютюнник Київський політехнічний інститут, м. Київ
  • О. М. Жеребець Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: ферити, невзаємні пристрої, мікрострічкова лінія передачі, метровий діапазон

Анотація

Наведено результати вимірювань втрат та фазових характеристик мікрострічкової лінії передач з феритами в метровому діапазоні довжин хвиль. Зроблено висновки щодо застосування цих феритів у невзаємних пристроях метрового діапазону довжин хвиль.

Біографії авторів

О. Є. Тютюнник, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Тютюнник О. Є.
О. М. Жеребець, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Жеребець О. М.

Посилання

Лакс Б., Баттон К. Сверхвысокочастотные ферриты и ферромагнетики. – М. 1965. – 676 с.

Ферриты и магнитодиэлектрики: Справочник / Под общ. ред. Горбунова Н. Д., Матвеева Г. А. – М. : 1973. – 592 с.

Konishi Y. Lumped-element Y-circulator // IEEE Trans. – 1965. – Vol. MTT-13. – No. 6. – pp. 852–864.

Deutsch J., W ieser B. Resonance isolator and Y-circulator at VHF // IEEE Trans. on Magnetics. – 1966. – Vol. MAG-2. – No. 3. – Mar. – pp. 278–282.

Mura T., Kobayshi M. and Konishi Y. Optimization of a lumped element circulator based on eigenvalue evaluation and structural improvement // IEЕЕ Trans. MTT. - Vol. 44. – 1996. – No. 12. – Dec. – pp. 2648–2654.

Номер
Розділ
Науково – технічний розділ