Логічний аналіз процесу телекерування

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • С.П. Циганенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: логічний аналіз, метод аналогій, телекерування

Анотація

В статті проведено аналіз роботи систем телекерування та встановлено залежності між відносними помилками в їх каналах. Для з’ясування основних закономірностей зміни відносних помилок запропоновано використання процедури логічного аналізу методом аналогій. Визначено залежності між інформаційними спроможностями каналів систем телекерування. Розглянуто рад моделей процесів телекерування, які складено на підставі аналогій з топохімічними реакціями. Процедуру аналізу процесу телекерування виконано на макроскопічному рівні. Проаналізовано ситуації, коли відомими є значення кількості інформації в каналі передачі даних та каналі керування на початку спостереження. Розглянуто випадок, коли доступними є дані про максимальну кількість інформації в каналі передачі даних та каналі керування в кінці спостереження. Встановлено залежності між відносними помилками в різні моменти спостереження.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем
С.П. Циганенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Циганенко С.П., студент радіотехнічного факультету

Посилання

Бычковский В. А. Авиационные системы радиоуправления. – К.: КВВАИУ. –1985. – 100с.

Прохоренко В. А., Смирнов А. Н. Прогнозирование качества систем. – Минск: Наука и техника. 1976. – 200с.

Чуев Ю. В., Михайлов Ю. Б., Кузьмин В. И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. – М.: Сов. Радио. – 1975. – 400с.

Новицкий П. В. Основы информационной теории измерительных устройств. –М.: Энергия. – 1968. – 248с.

Стромберг А. Г., Семченко Д. П. Физическая химия. – М.: Высшая школа. –1988. 496с.

Як цитувати
Бичковський, В. і Циганенко, С. (1) «Логічний аналіз процесу телекерування», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(47), с. 71-76. doi: 10.20535/RADAP.2011.47.71-76.
Номер
Розділ
Теорія та засоби телекомунікацій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2