Аналіз навігаційного C/A – коду системи GPS

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • А. А. Часник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: S/A – код, формування, АКФ, ВКФ, функція невизначеності, ізокореляти, роздільна здатність

Анотація

У статті докладно розглянуто процес формування C / A - коду (С / А - coarse / acquisition, або clear / acquisition), що застосовується в системі глобального позиціонування GPS. Детально досліджено автокореляційною і взаємокореляційною функції цього коду, в порівнянні з М-послідовністю і послідовністю Голда. Була розрахована функція невизначеності та її перетин на різних рівнях в області сильної і слабкої кореляції, а також були обчислені потенційні роздільні здатності даного коду. У статті були розраховані амплітудний та фазовий спектри сигналу та його смуга частот.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
А. А. Часник, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Часник А. А., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

INTERFACE SPECIFICATION, IS-GPS-200, Revision D, IRN-200D-001 ,DRAFT Redline Version March 2006 Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces.

Holly Moore. MATLAB for Engineers (2nd Edition)

Мрачковський О.Д. Часник А.А., Реутська Ю.Ю. Дослідження сигналу фазоманіпульованного послідовністю Голда. Вісник НТУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011.– №46.– С. 65–71

Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов. – М.: Сов. радио, 1978 – 304 с.

Як цитувати
Мрачковський, О. і Часник, А. А. (1) «Аналіз навігаційного C/A – коду системи GPS», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(47), с. 77-83. doi: 10.20535/RADAP.2011.47.77-83.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>