Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини

Автор(и)

  • Д. А. Щербина Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
  • Є. Б. Яворська Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.61.122-130

Ключові слова:

цукровий діабет, глюкоза, система тривалого моніторингу, інсулін, блок-схема

Анотація

Авторами розроблено блок-схему  удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози Guardian Real-Time. Описано роботу блоків та зв’язків між ними. Сформовано вимоги до складових частин ручки-шприца. Отримана блок-схема дозволить удосконалити систему тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини Guardian Real-Time, а саме автоматизувати обрахунок та введення необхідної кількості інсуліну, що в свою чергу дозволить значного спростити інсулінотерапію. Також системою зможуть користуватись люди усіх вікових категорій, а також люди із вадами зору.

Біографії авторів

Д. А. Щербина, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

Щербина Д. А., аспірант

Є. Б. Яворська, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль

Яворська Є. Б., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних систем

Посилання

Перелік посилань

Атлас діабету [Електронний ресурс]: (Міжнародна федерація діабету). - 2014. – Режим доступу: http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/Atlas-poster-RU.pdf

У Львівській області розпочались Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету [Електронний ресурс]: (МОЗ України). – 2014. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20141104_b.html.

Матеріал із Вікіпедії. Глікемія: [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F

Материал из Википедии. Глюкометр: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

Щербина, Д.А. Методы измерения уровня глюкозы в крови человека / Д.А.Щербина, Е.Б. Яворская // Электронный журнал «Биомедицинская инженерия и электроника». – Херсон, 2012. – № 1.

Guardian REAL-Time CGM System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.medtronicdiabetes.com/treatment-and-products/guardian-real-time-cgm-system

Карпова, Е.В. Значение непрерывного мониторинга гликемии у пациентов с сахарным диабетом [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.celt.ru/articles/art/art_154.phtml

Медична енциклопедія “Medico” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://medico.su/endokrinologiya/471-norma-cukru-v-krov-u-zhnok-cholovkv-dtey.html

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ CGMS GOLD [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mes.kiev.ua/produkty/cgms_gold.aspx

Мохорт Т.В. Возможности использования системы длительного мониторинга глюкозы при сахарном диабете 1-го типа/ Т.В. Мохорт, Е.С. Махлина, М.А. Машкова // Международный эндокринологический журнал. – К., 2012. №1 (41).

Dannea T. A randomized trial comparing the rate of hypoglycemia – assessed using continuous glucose monitoring – in 125 preschool children with type 1 diabetes treated with insulin glargine or NPH insulin (the PRESCHOOL study) /Thomas Dannea, Areti Philotheoub, David Goldmanc et al.// Pediatric Diabetes. – 2013. – Р. 1 9.).

Матеріал із Вікіпедії. NPH insulin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/NPH_insulin

Системы мониторинга глюкозы крови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.diadom.ru/catalog/index.php?productID=111&picture_id=185

Energizer PhotoElectronic 2L76 Battery [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.energizer.com/batteries/specialty-lithium-photo/Pages/photo-electronic-2l76.aspx

AVR 8-bitand 32-bitMicrocontroller [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx

Жидко-кристалическая матрица (индикатор) WG12232D-YFH-VA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WG12232D-YFH-VA

TH7122 Transceiver - 27 to 930MHz, FSK/FM/ASK, Multi-Channel [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.melexis.com/Wireless-Multi-Market--Sensing/RFIC-Transceivers-27-to-950MHz/TH7122-121.aspx

АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ Sonitron [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insynet.ru/cat/02/096_1.htm

References

Atlas diabety [diabetes atlas] [Electronic resource]: (International Diabetes Federation). - 2014. – Access mode: http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/Atlas-poster-RU.pdf

U Ljvivsjkij oblasti rozpochalysj dni profilaktyky ta rannjogho vyjavlennja cukrovogho diabetu [In Lviv region started Days prevention and early detection of diabetes]: (Ministry of Health ). – 2014. – Access mode: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20141104_b.html.

Material iz Vikipediji. Ghlikemija [Material from Wikipedia. Glycemia]. – 2014. – Access mode: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1% 96%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F

Material iz Vikipediji. Ghljukometr [Material from Wikipedia. Glucometer]: [Electronic resource]. – Access mode: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB% D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

Shcherbina, D.A., E.B. Yavorskaya (2012) Metody izmereniya urovnya glyukozy v krovi cheloveka [Measuring glucose in human blood]. Kherson, Biomeditsinskaya inzheneriya i elektronika.

Guardian REAL-Time CGM System. – Access mode: https://www.medtronicdiabetes.com/treatment-and-products/guardian-real-time-cgm-system

Karpova, E.V. Znachenie nepreryvnogo monitoringa glikemii u patsientov s sakharnym diabetom [The value of continuous monitoring of blood glucose in patients with diabetes mellitus]. - Access mode: http://www.celt.ru/articles/art/art_154.phtml

Medychna encyklopedija “Medico” [Medical Encyclopedia “Medico”] [Electronic resource]. - Access mode: http://medico.su/endokrinologiya/471-norma-cukru-v-krov-u-zhnok-cholovkv-dtey.html

SISTEMA NEPRERYVNOGO MONITORINGA GLYUKOZY CGMS GOLD [Continuous Glucose Monitoring System GOLD] [Electronic resource]. – Access mode: http://mes.kiev.ua/produkty/cgms_gold.aspx

Mokhort T.V., E.S. Makhlina, M.A. Mashkova (2012) Vozmozhnosti ispol'zovaniya sistemy dlitel'nogo monitoringa glyukozy pri sakharnom diabete 1-go tipa [The possibility of using continuous glucose monitoring in diabetes mellitus type 1] K., Mezhdunarodnyi endokrinologicheskii zhurnal.

Dannea T. A randomized trial comparing the rate of hypoglycemia – assessed using continuous glucose monitoring – in 125 preschool children with type 1 diabetes treated with insulin glargine or NPH insulin (the PRESCHOOL study) /Thomas Dannea, Areti Philotheoub, David Goldmanc et al.// Pediatric Diabetes. – 2013. – Р. 1 9.). (In Ukrainian)

Material iz Vikipediji. NPH insulin [Material from Wikipedia. NPH insulin]. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/NPH_insulin

Sistemy monitoringa glyukozy v krovi [Continuous glucose monitoring system]. – Access mode: http://www.diadom.ru/catalog/index.php?productID=111&picture_id=185

Energizer PhotoElectronic 2L76 Battery. – Access mode: http://www.energizer.com/batteries/specialty-lithium-photo/Pages/photo-electronic-2l76.aspx (In Ukrainian)

AVR 8-bitand 32-bitMicrocontroller. – Access mode: http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx (In Ukrainian)

Zhidko-kristalicheskaya matritsa (indikator) WG12232D-YFH-VA [Liquid-crystal-matrix (LED)]. – Access mode: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WG12232D-YFH-VA

TH7122 Transceiver - 27 to 930MHz, FSK/FM/ASK, Multi-Channel. – Access mode: http://www.melexis.com/Wireless-Multi-Market--Sensing/RFIC-Transceivers-27-to-950MHz/TH7122-121.aspx (In Ukrainian)

AKUSTICHESKIE KOMPONENTY [Acoustic components] Sonitron. – Access mode: http://www.insynet.ru/cat/02/096_1.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-30

Як цитувати

Щербина, Д. А. і Яворська, Є. Б. (2015) «Блок-схема удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глюкози в крові людини», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(61), с. 122-130. doi: 10.20535/RADAP.2015.61.122-130.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка біомедичних технологій