Сумiщенi електромагнiтнокристалiчнi неоднорiдностi

  • Є. А. Нелін Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-8208-9664
  • Я. Л. Зінгер Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-4245-7311
  • В.І. Попсуй Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ключові слова: електромагнiтнокристалiчна неоднорiднiсть, електромагнiтний кристал

Анотація

Запропоновано конструкцiї сумiщених неоднорiдностей електромагнiтних кристалiв (ЕК). Як модель першого наближення для сумiщених ЕК-неоднорiдностей розглянуто одновимiрну модель, яка дозволила отримати аналiтичнi результати. Виконано порiвняння ефективностi поодиноких та сумiщених ЕК-неоднорiдностей за допомогою одновимiрної та тривимiрної моделей. Тривимiрне моделювання виконано в пограмному пакетi CST Microwave Studio. Приведено експериментальнi та розрахунковi характеристики ЕК на основi поодиноких та сумiщених неоднорiдностей.

Біографії авторів

Є. А. Нелін, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Нелін Є. А., д.т.н., професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури
Я. Л. Зінгер, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Зінгер Я. Л., аспірантка радіотехнічного факультету
В.І. Попсуй, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Попсуй В.І., ст. викладач

Посилання

Перелік посилань

Hong J.-S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications / J.-S. Hong. -N. Y.: Wiley. - 2011. - 656 p.

Bhuiyan M. S. Defected ground structures for microwave applications. Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering / M. S. Bhuiyan, N. C. Karmakar. - N. Y. : Wiley, 2014. - pp. 1-31.

Xiao J.-K. Defected microstrip structure. Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering / J.-K. Xiao. - N. Y. : Wiley, 2013. - pp. 1-8.

Chang C.-P. A 6 : 1 unequal wilkinson power divider with EBG CPW / C.-P. Chang, C-C. Su., S.-H. Hung, Y.-H. Wang // PIER Letters. - 2009. - Vol. 8. - pp. 151-159.

Назарько А. И. Двухфазный электромагнитный кристалл / А. И. Назарько, Е. А. Нелин, В. И. Попсуй, Ю. Ф. Тимофеева // Письма в ЖТФ. - 2011. - Т. 37, № 4. - С. 81--86.

Назарько А. И. Электромагнитные кристаллы на основе низкоомных неоднородностей / А. И. Назарько, Е. А. Нелин, В. И. Попсуй, Ю. Ф. Тимофеева // ЖТФ. - 2011. - Т. 81, № 5. - С. 142--143.

References

Hong J. S. (2011) Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, Wiley, 656 р.

Bhuiyan M. S. (2014) Defected ground structures for microwave applications, Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, Wiley, pp. 1-31. DOI: 10.1002/047134608X.W8203

Xiao J.-K. (2013) Defected microstrip structure. Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, Wiley, pp. 1-8. DOI: 10.1002/047134608X.W8199

Chang C.-P., Hung S.-H. and Wang Y.-H. (2009) A 6:1 unequal wilkinson power divider with EBG CPW. PIER Letters, Vol. 8, pp. 151-159 DOI: 10.2528/PIERL09032801

Nazarko, A. I., Nelin, E. A., Popsui V. I. and Timofeeva Yu. F. (2011) Two phase electromagnetic crystal. Technical Physics Letters, Vol. 37, No. 2, pp. 185–187. DOI: 10.1134/s1063785011020283

Nazarko A. I., Nelin E. A., Popsui V. I. and Timofeeva Yu. F (2011) Electromagnetic crystals based on low-impedance inhomogeneities Tech. Phys., Vol. 81, No. 5. pp. 142–-143. DOI: 10.1134/S1063784211050252

Опубліковано
2017-12-30
Як цитувати
Нелін, Є. А., Зінгер, Я. Л. і Попсуй, В. (2017) «Сумiщенi електромагнiтнокристалiчнi неоднорiдностi», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(71), с. 46-51. doi: 10.20535/RADAP.2017.71.46-51.
Номер
Розділ
Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка