Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот

  • Я. Л. Зінгер Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-4245-7311
  • Ю. Ф. Адаменко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0003-0452-6301
  • В. О. Адаменко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0003-0601-8394
  • Є. А. Нелін Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-8208-9664
Ключові слова: 3D модель, одновимірна модель, мікросмужковий пристрій, елект-ромагнітнокристалічна неоднорідність, фільтр нижніх частот

Анотація

Виконано порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот традиційних конструкцій та на основі тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей. Одновимірна модель являє собою неоднорідну лінію передачі з еквівалентними параметрами. Розглянуто фільтри на основі різноімпедансних секцій мікросмужкової лінії та з ємнісним шлейфом. Обґрунтовано можливість використання одновимірної моделі як моделі першого наближення.

Біографії авторів

Я. Л. Зінгер, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Зінгер Я. Л., аспірантка радіотехнічного факультету
Ю. Ф. Адаменко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адаменко Ю. Ф., к. т. н., доцент кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури
В. О. Адаменко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адаменко В. О., ст. викладач кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури
Є. А. Нелін, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Нелін Є. А., д.т.н., професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Перелік посилань

Hong J.-S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications / J.-S. Hong. - N. Y.: Wiley. - 2011. - 656 p.

Назарько А. І. Вхідні імпедансні характеристики мікросмужкових структур / А. І. Назарько, М. В. Водолазька, П. С. Біденко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2015. - № 61. - С. 72-81.

Биденко П. С. Квазисосредоточенные реактивные элементы на основе кристаллоподобных неоднородностей / П.,С. Биденко, Е.,А. Нелин, А.,И. Назарько, Ю.,Ф. Адаменко // Известия вузов. Радиоэлектроника. - 2015. - № 11. - С. 49-55.

Nelin E. Microwave filter based on crystal-like reactive elements / E. Nelin, Y. Zinher // Радіоелектроніка та інфокомунікації, Київ, 11 - 16 вересня 2016 р. - C. 53-56.

Edwards T. C. Foundations for Microstrip Circuit Design / T. C. Edwards, M. B. Steer. - 4th ed. - NY: Wiley, 2016. - 686 p.

Gard R. Micristrip Lines and Slotlines / R. Gard, I. Bahl, M. Bozzi. - 3rd ed. - Boston, London: Artech House, 2013. - 590 p.

References

J. S. Hong, (2011) Microstrip Filters for RF/Microwave Applications. NY: Wiley, 656 р. DOI: 10.1002/9780470937297.scard

Nazarko, A. I., Vodolazka, M. V., Bidenko, P. S., Nelin, E. A. (2015) Input impedance characteristics of microstrip structures. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv, No. 61. pp. 72-–81.

Bidenko, P. S., Nelin, E. A., Nazarko, A. I., Adamenko Yu. F. (2015) Quasi-lumped reactive elements based on crystal-like discontinuities. Radioelectron.Commun.Syst., Vol. 58, No. 11, pp. 515–521. DOI: 10.3103/s0735272715110059

Nelin E., Zinher Y. (2016) Microwave filter based on crystal-like reactive elements. Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), pp. 53--56. DOI: 10.1109/ukrmico.2016.7739595

T. C. Edwards, M. B. Steer (2016) Foundations for Microstrip Circuit Design, 4th ed, NY. Wiley, 2016, 686 p. DOI: 10.1002/9781118936160

R. Gard, I. Bahl, M. Bozzi. (2013) Micristrip Lines and Slotlines, 3rd ed. Boston, London: Artech House, 2013, 590 p.

Опубліковано
2017-09-30
Як цитувати
Зінгер, Я. Л., Адаменко, Ю. Ф., Адаменко, В. О. і Нелін, Є. А. (2017) «Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(70), с. 56-61. doi: 10.20535/RADAP.2017.70.56-61.
Номер
Розділ
Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка