Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот


Анотація

Виконано порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот традиційних конструкцій та на основі тривимірних електромагнітнокристалічних неоднорідностей. Одновимірна модель являє собою неоднорідну лінію передачі з еквівалентними параметрами. Розглянуто фільтри на основі різноімпедансних секцій мікросмужкової лінії та з ємнісним шлейфом. Обґрунтовано можливість використання одновимірної моделі як моделі першого наближення.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Зінгер Я. Л. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот / Я.Л. Зінгер, Ю.Ф. Адаменко, В.О. Адаменко, Є.А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2017. – № 70. – с. 56-61. Zinher, Ya. L., Adamenko, Yu. F., Adamenko, V. O., Nelin, E. A. (2017) Results comparison of microwave lowpass filters three- and one-dimensional modeling. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 70, pp. 56-61. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Перелік посилань

Hong J.-S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications / J.-S. Hong. - N. Y.: Wiley. - 2011. - 656 p.

Назарько А. І. Вхідні імпедансні характеристики мікросмужкових структур / А. І. Назарько, М. В. Водолазька, П. С. Біденко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2015. - № 61. - С. 72-81.

Биденко П. С. Квазисосредоточенные реактивные элементы на основе кристаллоподобных неоднородностей / П.,С. Биденко, Е.,А. Нелин, А.,И. Назарько, Ю.,Ф. Адаменко // Известия вузов. Радиоэлектроника. - 2015. - № 11. - С. 49-55.

Nelin E. Microwave filter based on crystal-like reactive elements / E. Nelin, Y. Zinher // Радіоелектроніка та інфокомунікації, Київ, 11 - 16 вересня 2016 р. - C. 53-56.

Edwards T. C. Foundations for Microstrip Circuit Design / T. C. Edwards, M. B. Steer. - 4th ed. - NY: Wiley, 2016. - 686 p.

Gard R. Micristrip Lines and Slotlines / R. Gard, I. Bahl, M. Bozzi. - 3rd ed. - Boston, London: Artech House, 2013. - 590 p.

References

J. S. Hong, (2011) Microstrip Filters for RF/Microwave Applications. NY: Wiley, 656 р. DOI: 10.1002/9780470937297.scard

Nazarko, A. I., Vodolazka, M. V., Bidenko, P. S., Nelin, E. A. (2015) Input impedance characteristics of microstrip structures. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv, No. 61. pp. 72-–81.

Bidenko, P. S., Nelin, E. A., Nazarko, A. I., Adamenko Yu. F. (2015) Quasi-lumped reactive elements based on crystal-like discontinuities. Radioelectron.Commun.Syst., Vol. 58, No. 11, pp. 515–521. DOI: 10.3103/s0735272715110059

Nelin E., Zinher Y. (2016) Microwave filter based on crystal-like reactive elements. Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), pp. 53--56. DOI: 10.1109/ukrmico.2016.7739595

T. C. Edwards, M. B. Steer (2016) Foundations for Microstrip Circuit Design, 4th ed, NY. Wiley, 2016, 686 p. DOI: 10.1002/9781118936160

R. Gard, I. Bahl, M. Bozzi. (2013) Micristrip Lines and Slotlines, 3rd ed. Boston, London: Artech House, 2013, 590 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2017.70.56-61

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##