Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем

Автор(и)

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • О.В. Ханчопуло Університет «КРОК», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.45.66-70

Ключові слова:

логістична система, інформація, макроаналіз.

Анотація

Для проведення оцінки ефективності логістичних комунікаційних систем (ЛКС) запропоновано методику, яка базується на макроскопічному підході, враховує вплив багатьох випадкових факторів та описує перетворення їх в деякий регулярний процес. Встановлено закономірності впливу основних параметрів ЛКС на їх ефективність. Визначено константи швидкостей зростання та втрат інформації. Розглянуто методику оцінки ефективності ЛКС із врахуванням стану рівноваги. Отримані результати дають можливість прогнозувати ефективність як в процесі розробки, так і при експлуатації ІКС.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем

О.В. Ханчопуло, Університет «КРОК», м. Київ

Ханчопуло О.В.

Посилання

Амітан В.Н.. Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л. Логістизація процесів в організаційноекономічних системах. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». - 2003. - 73с.

Прохоренко В.А., Смирнов А.Н. Прогнозирование качества систем. - Минск: Наука и техника. - 1976. - 200с.

Кузнєцов Ю.М., Скляров Р.А. Прогнозування розвитку технічних систем. - К. : ТОВ «ЗМОК»-ПП «Гнозис». - 2004. - 323с.

Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. - М. : Высшая школа. - 1988. - 496с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бичковський, В. і Ханчопуло, О. (2011) «Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(45), с. 66-70. doi: 10.20535/RADAP.2011.45.66-70.

Номер

Розділ

Теорія та засоби телекомунікацій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2