Аналіз зондуючого сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
  • В.С. Соловйов Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: частотна модуляція, функція невизначеності, кореляція

Анотація

Розглянуто сигнал із трапецеїдальною лінійною частотною модуляцією та його особливості, приведений графік амплітудного спектру сигналів із різною базою, діаграма функції невизначеності, графіки взаємнокореляційної функції та ізокореляти функції невизначеності в області сильної та слабкої кореляції, розглянуто зміни характеристик сигналу в залежності від зміни складової сигналу із постійною частотою. Розглянуто особливісті розщеплення взаємнокореляційної функції на два піки та наслідки цього ефекту. Зроблені висновки щодо переваг та недоліків сигналу, зроблені висновки щодо доцільності та області використання сигналу.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
В.С. Соловйов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Соловйов В.С., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

Турнуа П., Акустические дисперсионные линии задержки для сжатия импульсов // Зарубежная радиоэлектроника, №3, 1969.

Мрачковский О.Д., Классификация импульсных зондирующих локационных сигналов по виду диаграммы неопределенности // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. -2009. - №39. - с. 40-46.

Рихачек А.В., Митчелл Р.Л., Радиолокационные сигналы с зигзагообразной частотной модуляцией // Зарубежная радиоэлектроника, №9, 1969, с. 30-45.

Опубліковано
2012-02-27
Як цитувати
Мрачковський, О., Реутська, Ю. і Соловйов, В. (2012) «Аналіз зондуючого сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(49), с. 66-70. doi: 10.20535/RADAP.2012.49.66-70.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>