Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: дистанційно розміщені об’єкти, ймовірність збою «нуля», адаптивний амплітудний селектор

Анотація

На підставі рівняння лінії розміщення об’єктів визначено щільність ймовірності відношення амплітуди завади до амплітуди сигналу та ймовірність збою «нуля» при використанні адаптивного амплітудного селектора.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Введение в теорию проектирования асинхронных импульсных радиосистем /Романов И.М., Нежметдинов Т.К., Кобчиков А.В. и др. – М.: Сов.радио, 1971.

Лившиц А.Р., Биленко А.П. Многоканальные асинхронные системы передачи информации. – М.: Связь, - 1974.

Як цитувати
Бичковський, В. і Реутська, Ю. (1) «Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(39), с. 32-35. doi: 10.20535/RADAP.2009.39.32-35.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>