Кореляційні властивості послідовностей Голда

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • А. А. Часник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: фазоманіпульовані сигнали, послідовність Голда, АКФ, ВКФ, функція невизначеності, потенційна роздільна здатність

Анотація

У статті докладно розглянуті кореляційні властивості сигналу фазоманіпулірованного (ФМн) послідовністю Голда. Нами була розрахована функція невизначеності для цього сигналу та проведено її всебічне дослідження: перерізи по осях часу і швидкості, дослідження ізокорелят в області сильної і слабкої кореляції, обчислені потенційні роздільні здатності сигналу ФМн послідовністю Голда. Також був проведений аналіз функцій взаємної кореляції для різних швидкостей та періодичної автокореляційної функції. На основі отриманих даних був проведений порівняльний аналіз сигналів ФМн послідовністю Голда і сигналів ФМн М-послідовністю

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
А. А. Часник, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Часник А. А., магістрант радіотехнічного факультету
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Мрачковський О.Д. Часник А.А. Ганзенко В.А. Формування та властивості пос- лідовностей Голда. – Вісник НТУУ КПІ „Радіотехніка, Радіоапаратобудування” (стаття в друці).

Пітерсон У., Уелдон Э. Коди, що виправляють помилки: Пер. з англ./Под ред. Р.Л. Добрушина, С.И. Самойленко. –.М: Мир, 1976. – 594 с.

Gold R. Maximal Recursive Sequences with 3-valued Recursive Cross-correlation Functions/–IEEE Trans. Inf. Th., 1968, v. IT-14, N 1, р. 154-156.

Gold R. Optimal Binary Sequences for Spread Spectrum Multiplexing.–IEEE Trans., Inf. Th., 1967, v. IT-13, N 4, p. 619-621.

Peter H. Dana. Global positioning system overview. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps.html, 1999

F. Jessie MacWilliams and Neil A. Sloane. Psuedo-random sequences and arrays. Proceedings of the IEEE, 1976.

Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов. – М.: Сов. радио, 1978 – 304 с.

Holly Moore. MATLAB for Engineers (2nd Edition)

Як цитувати
Мрачковський, О., Часник, А. А. і Реутська, Ю. (1) «Кореляційні властивості послідовностей Голда», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(46), с. 65-71. doi: 10.20535/RADAP.2011.46.65-71.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>