Функціональні можливості модлей заміщення систем

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: частотно – квантова спроможність, інформаційна спроможність

Анотація

На підставі використання частотно-квантової спроможності систем заміщення першого типу проаналізована можливість передавання сигналів з обмеженнями на найвищу частоту та рівень спотворень.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування. – К.: Задруга, – 1999.

Ацюковский В.А. Построение систем связей комплексов оборудования летательных аппаратов. – М.: Сов. радио, – 1974.

Як цитувати
Бичковський, В. і Реутська, Ю. (1) «Функціональні можливості модлей заміщення систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(39), с. 23-26. doi: 10.20535/RADAP.2009.39.23-26.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>