Продуктивність та оптимізація програм. Популярні алгоритми

  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
  • О.О. Новіченко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: структура даних, алгоритм, програмний код, продуктивність

Анотація

Обґрунтовується роль структур даних для оптимізації алгоритму, розглядаються декілька методів рішення поставленої задачі з метою порівняння їх продуктивності, а також розкриваються питання проектування та оформлення програмного коду.

Біографії авторів

Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
О.О. Новіченко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Новіченко О.О., студент радіотехнічного факультету

Посилання

1. Керниган Б., Пайк Р. Практика программирования //Пер. с англ. - СПб.:Невский Диалект, 2001. - 381 с. ISBN 5-7940-0058-9
2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных //Пер. с англ. - СПб.: Невский Диалект, 2008. 352 с.. ISBN 5-7940-0065-8
3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си //Пер. с англ., 3-е изд. испр. - СПб.:Невский Диалект, 2001. 352 с. ISBN 5-7940-0045-7
Опубліковано
2013-03-24
Як цитувати
Реутська, Ю. і Новіченко, О. (2013) «Продуктивність та оптимізація програм. Популярні алгоритми», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(41), с. 137-147. doi: 10.20535/RADAP.2010.41.137-147.
Номер
Розділ
Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>