Моделювання спектрального аналізатора сигналів в програмному середовищі Labview

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • С. В. Вишневий Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: віртуальні прилади, аналіз спектра сигналів, пакет програм Labview

Анотація

Розглянуто використання програмного пакету Labview для моделювання спектрального аналізатора на основі алгоритму швидкого перетворення Фур’є.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
С. В. Вишневий, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Вишневий С. В., аспірант каф. радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету

Посилання

http://www.gwinstek.com.tw

http://www.souzel.ru

http://www.telintech.ru

Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В. Labview: практикум по электронике и микропроцессорной технике. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 182с.

Тревис Дж. Labview для всех. – М.:ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. – 544с.

Суранов А.Я. Labview 7:Справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс,2005 -512с.

Як цитувати
Мрачковський, О. і Вишневий, С. В. (1) «Моделювання спектрального аналізатора сигналів в програмному середовищі Labview», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(37), с. 94-97. doi: 10.20535/RADAP.2008.37.94-97.
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>