Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару для реалізації цифрової обробки сигналів в середовищі Matlab

  • Ю. Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: моделювання, радіолокаційний сигнал, РЛС, шум, пасивна завада

Анотація

Представлені етапи моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно – доплерівського радару. Наведені основні аналітичні співвідношення для рішення поставленого завдання. Розглянуто особливості моделювання, коли разом з сигналами, що відбиті від цілей, надходять сигнали від адитивних флуктуаційних та пасивних завад.

Біографія автора

Ю. Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю. Ю., асистент кафедри радыотехнычних пристроъв та систем

Посилання

Перелік посилань

Реутська Ю.Ю. Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару в завадовій обстановці / Ю.Ю. Реутська // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи ; тези міжн. наук.-техн. конф. ; 10-16 бер. 2014 р. – Київ, 2014. – 258 с. – с. 177-178.

Радиотехнические системы: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Ю. М. Казаринова. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 592 с. – ISBN 978-5-7695-3767-7.

Бакулев П. А. Радиолокационные системы. Учебник для вузов / П. А. Бакулев. – М. : Радиотехника, 2004. – 320 с. – ISBN 5-93108-027-9.

Richards M.A. Fundamentals of Radar Signal Processing / M.A. Richards. – McGraw-Hill, New York, 2005, – 513 p. – ISBN 978-0-07-177648-6.

Справочник по радиолокации. / Под ред. М. Скольника. ; пер. с англ. под общ. ред. К. Н. Трофимова, Я. С. Ицхоки. – М. : Сов. радио, 1976. – 456 с.

References

Reutska Yu.Yu. (2014) Modeliuvannia radiolokatsiinoho syhnalu na osnovi analizu roboty impulsno-doplerivskoho radaru v zavadovii obstanovtsi [Simulation of a radar signal based on the pulse - Doppler radar work analysis in the noise and clutter situation]. Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems (REFSDS’2015), pp. 177-178.

Kazarinov Yu. M., eds. et al (2008) Radiotekhnicheskie sistemy [Radio engineering systems]. Moskow, Akademiya Publ., 592 p.

Bakulev P. A. (2004) Radiolokatsionnye sistemy [Radar systems]. Moskw, Radiotekhnika Publ., 320 p.

Richards M.A. (2005) Fundamentals of Radar Signal Processing. New York, McGraw-Hill Publ., 513 p.

Skolnik M.I, eds. (1970) Radar Handbook, New-York, McGrawHill, 846 p.

Опубліковано
2015-03-30
Як цитувати
Реутська, Ю. Ю. (2015) «Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару для реалізації цифрової обробки сигналів в середовищі Matlab», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(60), с. 81-90. doi: 10.20535/RADAP.2015.60.81-90.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика