Аналіз хвильових процесів у волоконно-оптичних розподілювачах-суматорах

  • М. I. Прокофьєв Київський політехнічний інститут, м. Київ
Ключові слова: хвильові процеси, оптичні сигнали, власні хвилі, функції Бесселя

Анотація

Проведено аналіз на основі хвильового підходу принципу дії розподілювачів-суматорів оптичних сигналів, конструкція яких створена із жгута оптичних волокон, наближених одне до одного шляхом нагрівання та розтягування. Зміна ступеня зв’язку між волокнами в такій конструкції є досить повільною, а область зв’язку - ланцюговою лінією. Процес розподілу випромінювання по окремих волокнах трактується як взаємодія власних хвиль. Розроблено алгоритм визначення характеристик власних хвиль на певному проміжку довжини області зв’язку. Вказано, що для отримання достатньо точних результатів необхідно досить точно вирахувати функції Бесселя.

Біографія автора

М. I. Прокофьєв, Київський політехнічний інститут, м. Київ
Прокофьєв М. I.

Посилання

Маркузе Д. Оптические волноводы. – М. : Мир, 1974. – 500 с.

Найденко В. И., Дубровка Ф. Ф. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы. – Київ : Вища школа. – 1965. – 224 с.

Ватсон Г. Н. Теория бесселевых функций. Ч.1. – М. : ИЛ, 1949. – 600 с.

Номер
Розділ
Науково – технічний розділ