Двоступенева адаптивна компенсація активних шумових завад з ортогоналізацією сигналів частини компенсаційних каналів

  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
  • K. M. Semibalamut Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ
Ключові слова: автокомпенсатор завад, цифрові антенні решітки, метод найменших квадратів, теорема FWL, LS- алгоритм, RLS-алгоритм

Анотація

З використанням теореми розбиття регресорів на два блоки за критерієм найменших квадратів синтезовані двоступеневі цифрові автокомпенсатори активних шумових завад, у яких у першый ступені виконується компенсація завад в основному каналі з використанням сигналів компенсаційних каналів одного з блоків і ортогоналізації регресорів іншого блоку. У другій ступені виконується компенсація залишків завад з використанням отриманих ортогоналізованих регресорів. Автокомпенсатори забезпечують паралельні обчислення, що реалізують LS- і RLS-алгоритми. Аналіз ефективності рекурентного двоступеневого цифрового автокомпенсатора на основі RLS-алгоритму з одночасним функціонуванням ступней виконаний за допомогою статистичного моделювання при різній обумовленості кореляційної матриці завад і різній кількості джерел завад. Отриманий компенсатор забезпечує можливість підключення/відключення блоку компенсаційних каналів і відповідних обчислювальних модулів ступеней адекватно завадовій ситуації.

Біографії авторів

S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С. Я., д.т.н., професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
K. M. Semibalamut, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ
Семібаламут К. М.

Посилання

Список источников

Леховицкий Д. И. Адаптивные решетчатые фильтры. Часть 1. Теория решетчатых структур / Д. И. Леховицкий, Д. С. Рачков, А. В. Семеняка, В. П. Рябуха, Д. В. Атаманский // Прикладная радиоэлектроника. – 2011. – Том 10, № 4. - с. 381-404.

Ратынский М. В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках / М. В. Ратынский. – М. : Радио и связь, 2003. – 200 с.

Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. – М. : Техносфера, 2013. – 528 с.

Коуэн К. Ф. Н. Адаптивные фильтры / Под ред. К. Ф. Н. Коуэна ; П. М. Гранта. – М. : Мир, 1988. – 392 с.

Monzingo R. A. Introduction to adaptive arrays : 2nd ed. / R. A. Monzingo, R. L. Haupt, T. W. Miller. – Scitech publishing, 2011. – 510 p.

Себер Дж. Линейный регрессионный анализ / Дж. Себер ; пер. с англ. В. П. Носко ; под ред. М. Б. Малютова. – М. : Мир, 1980. – 456 с.

Haykin S. Adaptive Filter Theory : International Edition, 5/E / S. Haykin., 2013. – 912 р.

References

Lekhovitskii D. I., Rachkov D. S., Semenyaka A. V., Ryabukha V. P. and Atamanskii D. V. (2011) Adaptivnye reshetchatye fil'try. Chast' 1. Teoriya reshetchatykh struktur [The adaptive lattice filters. Part 1. Theory of lattice structures]. Prikladnaya radioelektronika, Vol 10, No 4, pp. 381-404.

Ratynskii M.V. (2003) Adaptatsiya i sverkhrazreshenie v antennykh reshetkakh [Adaptation and superresolution in antenna arrays]. Moskow, Radio i svyaz', 200 p.

Dzhigan V. I. (2013) Adaptivnaya fil'tratsiya signalov: teoriya i algoritmy [Adaptive Signal Filtering: Theory and Algorithms]. Moskow, Tekhnosfera, 528 p.

Cowan C. F. N. and Grant P. M. eds. (1988) Adaptive filters. Engewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.

Monzingo R. A., Haupt R. L. and Miller T. W. (2011) Introduction to adaptive arrays. 2nd ed., Scitech publishing, inc., 510 p. doi: 10.1049/sbew046e

Seber G. A. and Lee A. J. (2003) Linear regression analysis. Vol. 936, John Wiley & Sons, 582 p.

Haykin S. O. (2013) Adaptive Filter Theory : International Edition, 5/E, Pearson, 912 р.

Опубліковано
2016-03-30
Як цитувати
Zhuk, S. Y. і Semibalamut, K. M. (2016) «Двоступенева адаптивна компенсація активних шумових завад з ортогоналізацією сигналів частини компенсаційних каналів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(64), с. 61-74. doi: 10.20535/RADAP.2016.64.61-74.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>