Підвищення точності дискретно-аналогових асинхронних кореляторів

  • L. M. Pavlov Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0001-8273-9607
Ключові слова: інтегральні мікросхеми кореляторів, векторні перемножувачі сигналів, відліки сигналу

Анотація

Представлені варіанти підвищення точності дискретно-аналогових асинхронних корреляторів на основі інтегральних мікросхем з бінарною імпульсною функцією. Показана можливість кореляційної обробки сигналів з довільною імпульсною функцією, представленою у вигляді двійкового коду. Розглянуто три варіанти структур та принцип роботи асинхронного програмованого корелятора, що побудований на основі паралельних каналів. В першому варіанті масштабується вхідна напруга, в другому – вихідний сигнал. Третій варіант відрізняється тим, що в кожному каналі масштабується струм живлення паралельної аналогової пам’яті. Вказано на можливість побудови корелятора, в якому розряди будуть масштабовані всередині мікросхеми масштабуванням топологічних розмірів компонентів.

Біографія автора

L. M. Pavlov, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Павлов Л. М., к.т.н., доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Посилання

Перечень ссылок

Беляев А.И. Метод быстрого вычисления арифметической свёртки специального вида / А. И. Беляев, Е. А. Букварёв, А. С. Половинкина, А. В. Ястребов // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. - 2012. - Т. 3, № 5. - с. 30-38.

Шимків М. В. Метод моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації / М. В. Шимків, В. П. Лисечко, О. М. Прогонний, А. В. Гуменюк // Вісник НТУ "ХПІ". Сер. Техніка та електрофізика високих напруг. - 2013. - № 60. - С. 127-135.

Chen C. Analog Correlator Spectrometr / C. Chen. -- Denmark, Technical University of Denmark. - 104 p.

D'Addario L. R. An Integrated Circuit for Radio Astronomy Correlators Supporting Large Arrays of Antennas / L. R. D'Addario, D. Wang // Journal of Astronomical Instrumentation. - 2016. - Т.5, №2. - 1650002.

Кучернюк П.В. Схемотехника сверхнизковольтного перемножителя сигналов / П.В.Кучерню, Л.Н. Павлов~// Электроника и связь. - 2015. - Т. 20, №6. - c. 11-15.

References

Belyaev A.I., Bukvarev E.A., Polovinkina A.S. and Yastrebov A.V. (2012) The optimization of pn-matched digital filter for high length signals. Trudy Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. R.E. Alekseeva), Vol. 3, No. 5, pp. 30-38.

Shymkiv M.V. Lysechko V.P., Prohonnyi O.M. and Humeniuk A.V. (2013) Metod monitorynhu spektru na osnovi tsyfrovoi uzhodzhenoi filtratsii [Spectrum Monitoring method based on digital matched filtering], Visnyk NTU ``KhPI'', No 60 (1033), pp. 30-38.

Chen Ch. (2014) Analog Correlator Spectrometr, Technical University of Denmark, 105 p.

D'Addario L. R. and Wang D. (2016) An Integrated Circuit for Radio Astronomy Correlators Supporting Large Arrays of Antennas, Journal of Astronomical Instrumentation, Vol.5, No 2, 1650002, 27 p. DOI: 10.1142/S2251171716500021

Kuchernyuk P.V. and Pavlov L.N. (2015) Skhemotekhnika sverkhnizkovol'tnogo peremnozhitelya signalov. [Circuitry of an ultralow-voltage multiplier signals], Elektronika i svyaz', Vol. 20, No 6, pp. 11-15.

Опубліковано
2017-09-30
Номер
Розділ
Конструювання радіоапаратури