Дельта-моделі реактивних радіоелементів та фільтрів нижніх частот

  • Є. А. Нелін Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-8208-9664
  • А. В. Шульга Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-6884-6518
  • Я. Л. Зінгер Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" http://orcid.org/0000-0002-4245-7311
Ключові слова: реактивний радіоелемент, дельта-модель, фільтр нижніх частот

Анотація

Запропоновано моделі реактивних радіоелементів, названі δ-моделями, які на відміну від традиційних не мають частотних обмежень. Виконано порівняння характеристик традиційних моделей реактивних радіоелементів та δ-моделей. Представлено δ-моделі фільтрів нижніх частот. Виходячи з δ-моделі показана можливість підвищення вибірності фільтрів.

Біографії авторів

Є. А. Нелін, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Нелін Є. А., д.т.н., професор кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури
А. В. Шульга, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Шульга А. В., к.т.н., асистент кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури
Я. Л. Зінгер, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Зінгер Я. Л., аспірантка радіотехнічного факультету

Посилання

Перелік посилань

Doebelin E. O. System dynamics: modeling, analysis, simulation, design / E. O. Doebelin. - N. Y. : CRC Press. - 1998. - 759 p.

Leondes C. T., ed. Mems/Nems: handbook techniques and applications, Vol. 1 / C. T. Leondes, ed. - N. Y.: Springer. - 2006. - 387 p.

Vemuri V. Modeling of complex systems: an introduction / V. Vemuri. - N. Y.: Academic Press, Inc. - N. Y.: Springer. - 1978. - 447 р.

Hong J.-S. Microstrip Filters for RF/Microwave Applications / J.-S. Hong. - N. Y. : Wiley. - 2011. - 656 p.

Зернов Н. В. Теория радиотехнических цепей / Н. В. Зернов, В. Г. Карпов. - Л. : Энергия. - 1972. - 816 с.

Нелін Є. А. Водолазская М. В. Модель импедансных дельта-неоднородностей для микро- и наноструктур / М. В. Водолазская, Е. А. Нелин // Известия вузов. Радиоэлектроника. - 2014. - Т. 57, № 5. - С. 25-34.

Назарько А. И. Двухфазный электромагнитный кристалл / А. И. Назарько, Е. А. Нелин, В. И. Попсуй, Ю. Ф. Тимофеева // Письма в ЖТФ. - 2011. - Т. 37, № 4. - С. 81-86.

Нелин Е. А. Высокоэффективные электромагнитнокристаллические неоднородности / Е. А. Нелин, А. И. Назарько // ЖТФ. - 2013. - Т. 83, № 4. - С. 146-148.

References

Doebelin E. O. (1998) System dynamics: modeling, analysis, simulation, design, CRC Press, 759 p.

Leondes C. T., ed. (2006) Mems/Nems: handbook techniques and applications, Vol. 1, Springer, 387 p. DOI: 10.1007/b136111

Vemuri V. (1978) Modeling of complex systems: an introduction, Academic Press Inc., 447 p. DOI: 10.1016/B978-0-12-716550-9.50010-8

Hong J.-S. (2011) Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, Wiley, 656 p. DOI: 10.1002/9780470937297.scard

Zernov N. V. and Karpov V. G. (1972) textit{Teoriya radiotekhnicheskikh tsepei. [The Theory of Radio Engineering Chains], Leningrad, Energy, 816 p.

Vodolazka M. V. and Nelin E. A. (2014) Model of impedance delta-inhomogeneities for micro- and nanostructures. Radioelectronics and Communications Systems, Vol. 57, No. 5, pp. 208-216. DOI: 10.3103/s0735272714050033

Nazarko A. I., Nelin E. A., Popsui V. I. and Timofeeva Yu. F. (2011) Two phase electromagnetic crystal. Technical Physics Letters, Vol. 37, No. 2, pp. 185–187. DOI: 10.1134/s1063785011020283

Nelin E. A. and Nazarko A. I. (2013) Effective electromagnetocrystalline inhomogeneities. Technical Physics, Vol. 58, No. 4, pp. 612–614. DOI: 10.1134/s1063784213040166

Опубліковано
2017-07-01
Як цитувати
Нелін, Є. А., Шульга, А. В. і Зінгер, Я. Л. (2017) «Дельта-моделі реактивних радіоелементів та фільтрів нижніх частот», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(69), с. 72-77. doi: 10.20535/RADAP.2017.69.72-77.
Номер
Розділ
Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають