Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
  • В.С. Соловйов Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: частотна модуляція, функція невизначеності, кореляція

Анотація

Розглянуто сигнал із симетричною лінійною частотною модуляцією і його особливості, приведені аналітичний запис сигналу та його спектру, графіки амплітудного та фазового спектрів сигналів із різною базою, діаграма функції невизначеності, графіки взаємнокореляційної функції на різних рівнях від максимуму та ізокореляти функції невизначеності в області сильної та слабкої кореляції. Розглянуто особливості розщеплення взаємнокореляційної функції на два піки та наслідки цього ефекту. Зроблені висновки щодо переваг та недоліків сигналу, зроблені висновки щодо доцільності та області використання сигналу.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
В.С. Соловйов, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Соловйов В.С., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

Бичков В.Є., Мрачковський О.Д., Ольшевський І.В., Дослідження потенційних характеристик псевдошумового радіолокаційного сигналу в області сильної і слабкої кореляції // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2007. - №34. - с. 37-42.

Рихачек А.В., Митчелл Р.Л., Радиолокационные сигналы с зигзагообразной частотной модуляцией // Зарубежная радиоэлектроника. - 1969. - №9. - с. 30-45.

Мрачковський О.Д., Бичков В.Є., Василенко М.А., Дослідження потенційних характеристик сигналу з симетричною внутрішньоімпульсною модуляцією в області сильної та слабкої кореляції // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. - 2007. - №35. - с. 38-41.

Як цитувати
Мрачковський, О., Реутська, Ю. і Соловйов, В. (1) «Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(48), с. 56-60. doi: 10.20535/RADAP.2012.48.56-60.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 > >>