Антена Вівальді на основі cиметричних щілинних ліній

  • Н. М. Каращук Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
  • В. П. Манойлов Житомирський державний технологічний університет http://orcid.org/0000-0001-6961-6995
  • Д. С. Морозов Житомирський державний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-0807-590X
  • О. Л. Сидорчук Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Ключові слова: широкосмугова антена, антена Вівальді, щілинна антена, діаграма спрямованості

Анотація

Розроблено широкосмугову антену НВЧ - діапазону хвиль для роботи в складі різних радіосистем. Отримана антена Вівальді має рівень КСХН на вході не більше 2. Показана можливість функціонування антени в смузі частот з коефіцієнтом перекриття більше 18. Запропоновано метод розрахунку поля випромінювання двосторонньої щілинної антени. Показано, що поле випромінювання визначається за допомогою поля розсіювання плоскої хвилі на суцільній металевій пластині, в якій виконано щілину. Отримано теоретичні та експериментальні результати дослідження широкосмугової антени Вівальді, виконаної у вигляді щілинної лінії передачі з шириною розкриву, що змінюється за експоненційним законом.

Біографії авторів

Н. М. Каращук, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Каращук Н. М.,
В. П. Манойлов, Житомирський державний технологічний університет

Манойлов В. П., д.т.н., професор

Д. С. Морозов, Житомирський державний технологічний університет

Морозов Д. С., ст. викладач

О. Л. Сидорчук, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Сидорчук О. Л., ст. викладач

Посилання

Перелік посилань

Gibson В. The Vivaldi Aerial / B. Gibson // 9th European Microwave Conference Proceedings. - 1979. - pp. 101–105.

Kerarti D. Z. (2012) New tapered slot vivaldi antenna for UWB applications / D.Z. Kerarti, F.Z Marouf, S.M. Meriah // 24th International Conference on Microelectronics (ICM). - 2012. - Algiers, Algeria.

Сомов А. М. Проeктирование антенно-фидерных устройств / А. М.Сомов, Р. В. Кабетов. - М.: Горячая линия - Телеком., 2015. - 290 с.

Иларионов Ю. А. Устройства СВЧ и КВЧ–диапазонов / Ю. А. Иларионов, А. С. Раевский, С. Б. Раевский, А. Ю. Седаков. - М. : Радиотехника, 2013. - 750 с.

Войтович Н. Н. Метод определения поля излучения двухсторонней щелевой антенны в дальней зоне / Н. Н. Войтович, Д. С. Клыгач, А. Б. Хатимов // Антенны. - 2013. - № 8 (195). - С. 3–11.

Драбкин А. Л. Антенно-фидерные устройства / А. Л. Драбкин, В. Л. Зузенко, А. Г . Кислов. - М. : Сов. Радио, 1974. - 535 с.

Sharma, A. K. An Experimental investigations of Millimeter-Wave Fin Antennas / A. K. Sharma, R. M. Wilson, A. Rosen / IEEE Antennas & Propagation Society APS. - 1985. - Vol. 6. - P. 97–100.

Bhat B. Analysis, design and applications of fin lines / B. Bhat, S. Koln. - ArtechHouse, 1987.

Саломатов Ю. П. Антенны в режиме излучения негармонических сигналов / Г. А. Костиков, А. Ю. Одинцов, Ю. П. Саломатов, М. И. Сугак; Под ред. Ю. П. Саломатова и М. И. Сугака. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. - 170 с.

References

Gibson P. (1979) The Vivaldi Aerial. 1979 9th European Microwave Conference. DOI: 10.1109/euma.1979.332681

Kerarti D.Z., Marouf F. and Meriah S. (2012) New tapered slot vivaldi antenna for UWB applications. 2012 24th International Conference on Microelectronics (ICM). DOI: 10.1109/icm.2012.6471419

Somov A.M. and Kabetov R.V. (2015) Proektirovanie antenno-fidernykh ustroistv [Design of antenna-feeder devices] Moscow, Goryachaya liniya-Telekom, 290 p.

Ilarionov Yu.A., Raevskii A.S., Raevskii S.B. and Sedakov A.Yu. (2013) Ustroistva SVCh i KVCh–diapazonov [Microwave and SHF-band devices]. Moscow, Radiotekhnika, 750 p.

Voytovich N.I., Klygach D.S. and Khashimov A.B. (2013) The method for determination of radiation far-field of the bilateral slot antenna. Antenny, No 8 (195), pp. 3–11. (In Russian)

Drabkin A.L., Zuzenko V.L. and Kislov A.G. (1974) Antenno-fidernye ustroistva [Antenna-feeder devices]. Moscow, Soviet Radio, 1974, 535 p.

Sharma A., Wilson R. and Rosen A. (1985) An experimental investigation of millimeter-wave fin antennas. Antennas and Propagation Society International Symposium. DOI: 10.1109/aps.1985.1149549 97–100.

Bhat B. and Koln S. (1987) Analysis, design and applications of fine lines. ArtechHouse, 475 p.

Kostikov G. A., Odintsov A. Yu., Salomatov Yu. P., Sugak M. I. (2012) Antenny v rezhime izlucheniya negarmonicheskikh signalov [Antennas in the mode of emission of nonharmonic signals], St. Petersburg, SPbGETU LETI, 170 p.

Опубліковано
2018-06-30
Як цитувати
Каращук, Н. М., Манойлов, В. П., Морозов, Д. С. і Сидорчук, О. Л. (2018) «Антена Вівальді на основі cиметричних щілинних ліній», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(73), с. 5-10. doi: 10.20535/RADAP.2018.73.5-10.
Номер
Розділ
Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка