Методи експертного оцінювання споживчих властивостей РЕЗ.

  • Ю.Ф. Зінковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Г.О. Мірських Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: радіоелектронний засіб, експертний метод, експертне оцінювання, експертна комісія, коефіцієнт конкордації, метод Дельфі.

Анотація

Розглянуто доцільність застосування та етапи експертного оцінювання, умови використання експертного методу, вимоги до складу експертної комісії та критерії кваліфікації експерта. Надано визначення коефіцієнта конкордації для узгодженості думок експертів та його розрахунок. Проаналізовано застосування метода Дельфі, якщо ступінь узгодженості суджень експертів є незадовільною. Розглянуто методи експертного оцінювання споживчих властивостей радіоелектронного засобу на різних стадіях його життєвого циклу за методикою та способом проведення експертизи (безпосереднє вимірювання, ранжирування, співставлення).

Біографії авторів

Ю.Ф. Зінковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Зінковський Ю.Ф., д.т.н., проф. кафедри контруювання та виробництва радіоапаратури
Г.О. Мірських, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мірських Г.О., к.т.н., доцент
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Саати Т. Метод оценивания иерархий. М.: Радио и свіязь, 1993. – 357 с.

Орлов А. И. Экспертные оценки. М.: ИВСТЭ, 2002. – 498 с.

Панкова Л. А., Петровский А. М., Шнейдерман М. В. Организация експертиз и аналіз экспертной информации. – М.ˆНаука, 1984. – 120 с.

Сидельников Ю. В. Теорія и организация експертного прогнозирования. М.: Знание, 1990. – 196 с.

Муромцев Д. Ю. Тюрин И. В. Управление качеством электронных средств Тамбов: Изд. Тамбовского гос. ун-та. 2007. 57 с.

Романов В. Н. Теория измерений. Методы обработки результатов измерений. –Спб.: СЗТУ. 2006. – 127 с.

Орлов А. И. Нечисловая статистика. М.: МЗ-Пресс. 2004, 516 с.

Романов В. Н. Теория измерений. Основы теории точности средств измерений. –Спб.: СЗТУ. 2006. – 163 с.

Орлов А. И. Вероятностные модели объектов нечисловой природы. // Заводская лаборатория. 1995. Т. 61. - № 5, с. 41-51.

Як цитувати
Зінковський, Ю., Мірських, Г. і Реутська, Ю. (1) «Методи експертного оцінювання споживчих властивостей РЕЗ.», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(45), с. 84-94. doi: 10.20535/RADAP.2011.45.84-94.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>