Моніторинг руху об’єктів

  • С.В. Боднарчук Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Є.С. Курішко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Розглядається та аналізується метод видобування інформації про швидкість та напрям руху об’єктів. Дається методика моніторингу руху об’єктів, проводиться аналіз статистичних і ентропійних характеристик вимірювального пристрою та результатів його випробувань.

Біографії авторів

С.В. Боднарчук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Боднарчук С.В., студент радіотехнічного факультету
В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем
Є.С. Курішко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Курішко Є.С., студент радіотехнічного факультету

Посилання

Справочник по радиоэлектронным системам/Ред. Кривицкого Б.Х. Т.2. – М.: Сов. радио, 1972.-368 с.

Голямина И.П. Маленькая энциклопедия. Ультразвук. – М.: Сов. энциклопедия, 1979. – 300 с.

Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1990. – 630 с.

Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. – М.: Сов. радио, 1969 – 752 с.

Голдман С. Теория информации. – М.: ИИЛ, 1957. – 446 с.

Тузов Г.И. Выделение и обработка информации в допплеровских системах. – М.: Сов. радио, 1967. – 256 с.

Як цитувати
Боднарчук, С., Бичковський, В. і Курішко, Є. (1) «Моніторинг руху об’єктів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 94-97. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.94-97.
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>